Regnskapsfører Oslo Ring oss 465 667 64


Planlegge et møte Kontakte oss

Hvilket navn kan jeg velge?

Aksjeselskap skal alltid ha bokstavene AS eller ordet «aksjeselskap» i navnet

Enkeltpersonforetak skal foretaksnavnet ha med eierens etternavn

Bruk Enhetsregisteret i Brønnøysund sin søkefunksjon for å sjekke selskapsnavn.

Hovedkrav:

 • Minst tre bokstaver fra det norske alfabetet
 • Bare bestemte tegn i tillegg til bokstavene (se under)
 • Ikke kun navnet på land, fylke eller kommune (f.eks. Oslo AS)
 • Hvis du registerar enkeltpersonforetak og du har et etternavn på mindre enn tre bokstaver eller som tilsvarer et fylkesnavn (for eksempel MO eller NORDLAND), vil også det bli godkjent i Foretaksregisteret, selv om de generelle reglene ikke tillater slike ord.
 • Ikke nøyaktig likt som et registrert navn
 • Ikke navn som kan “villede eller vekke forargelse”

Selskapsnavnet kan ikke være identisk med foretaksnavn som er registrert i Foretaksregisteret fra før. Med identisk menes at det er helt likt, og inkluderer alle bokstaver, mellomrom, tall og tegn. Foretaksbenevnelsen teller ikke med, slik at firmaet HENRIK AS og HENRIK ANS blir regnet som identiske.

En bokstav, et tall, mellomrom eller et tegn er nok til å skille to navn.

NB! Tenk over at navn som er for like andre navn kan øke faren for sammenblanding ved postgang, telefon og internett-trafikk (f.eks. søkemotor-søk). Dette gjelder selv om navnet er formelt lovlig å velge.

Hvilke tegn godtas i firmanavnet?

 • Norske bokstaver: A-Å.
 • Tall
 • Mellomrom
 • Komma, punktum, utropstegn, spørsmålstegn, bindestrek, kolon, semikolon, skråstrek, apostrof, parenteser, paragraf og &-tegnet
 • Pluss-, minus-, gange-, divisjons-, likhets- og prosenttegnet.
 • Bokstaver med aksenter: À, Á, Â, È, É, Ê, Ì, Í, Î, Ò, Ó, Ô, Ù, Ú, Û, Ý. Med tødler: Ä, Ë, Ï, Ö, Ü.

Egne regler gjelder for utenlandske firmaer som skal etablere seg i Norge.


Planlegge et møte Kontakte oss