Buhalterinė apskaita ir įmoniu steigimas Norvegijoje Skambinkite (+47) 465 667 64


Susitarkime susitikimą Susisiekite dabar

Contus Økonomi AS privatumo politika

Privatumas – tai asmens teisė į savo asmens duomenis ir teisė kontroliuoti savo asmens duomenis.

Asmens duomenys – tai informacija ir darbas, kuriuos galima susieti su vienu asmeniu.

Contus Økonomi AS tvarko asmens duomenis kaip darbdavys, kaip paslaugų teikėjas, rinkodaros tikslais ir lankantis mūsų svetainėje, www.contus.no.

Privatumas yra svarbus Contus Økonomi AS pristatymams, todėl esame įsipareigoję saugoti asmens duomenų vientisumą ir konfidencialumą.

Šiame privatumo pareiškime pateikiama papildoma informacija apie tai, kokie asmens duomenys yra renkami, kaip informacija renkama ir kokias teises turite bei ar pas mus užregistruoti jūsų asmens duomenys. „Contus Økonomi AS“ įmonės direktorius yra pagrindinis „Contus Økonomi AS“  duomenų tvarkymo pareigūnas.

Kokį asmens duomenų tvarkymą vykdo CONTUS ØKONOMI AS?

1. Informacija apie klientus ir gyvenamąją vietą

Contus Økonomi AS tvarko asmens duomenis apie klientus ir tiekėjus kitai trečiajai šaliai, kurie yra būtini sutartiniams įsipareigojimams įvykdyti.

Teisinis tokio tvarkymo pagrindas yra Asmens duomenų įstatymo 8 straipsnio pirma pastraipa ir 8 dalies a), b arba f punktai, taip pat 9 straipsnio a), b ir f punktai.

Tarp tvarkomos informacijos yra klientų ir tiekėjų kontaktinė informacija.

Asmeninė informacija saugoma atskiroje duomenų bazėje ir ištrinama praėjus penkeriems metams po kliento sutarties pabaigos.

2. Rinkodara

Contus Økonomi AS tvarko asmens duomenis ir rinkodaros tikslais. Šie asmens duomenys gali keistis tarp Contus Økonomi AS ir Contus Økonomi AS dukterinių įmonių bei giminingų įmonių, tačiau jie nebus atskleisti kitiems.

– Naujienlaiškis
Galima užsiprenumeruoti „Contus Økonomi AS“ naujienlaiškį. Tai nemokama ir suteikia galimybę reguliariai gauti el. laiškus su naujienlaiškiais, kuriuos pasirinkote prenumeruoti. Tam, kad būtų galima išsiųsti naujienlaiškius reikiamam asmeniui, būtina užsiregistruoti vardu ir el. pašto adresu arba kitais būdais , pvz. tapus klientu, pateikti savo duomenis.

Ši informacija yra saugoma atskiroje duomenų bazėje ir nebus perduota kitiems.
Teisinis šio susitarimo pagrindas yra miglotas. Savo sutikimą dėl savo kontaktinių duomenų saugojimo galite bet kada atšaukti. Tada Contus Økonomi AS ištrins jūsų kontaktinę informaciją iš atitinkamo naujienlaiškio adresų sąrašo. Tai galite padaryti ir patys, paspausdami nuorodą atitinkamo naujienlaiškio gale.

– Adresų registras
Contus Økonomi AS potencialių klientų kontaktinę informaciją saugo savo duomenų bazėje. Informacija renkama iš viešų šaltinių ar svetainių. Tos priemonės tikslas – skatinti mūsų paslaugų rinkodarą ir koordinuoti šį rinkodaros darbą.

Teisinis šios informacijos rinkimo pagrindas yra Asmens duomenų įstatymo 8 skirsnio f punktas.

Asmeninė informacija, susieta su potencialiais klientais, ji ištrinama per vienerius metus nuo jos įvedimo į duomenų bazę,  nebent registre esantis asmuo tampa mūsų klientu, naujielaiškio prenumeratoriumi ar kitaip atsiranda kitas įstatyminis pagrindas saugoti informaciją.

Informaciniai slapukai (cookies)
„Contus Økonomi“ svetainėje https://www.contus.no slapukų pagalba registruojame informaciją apie visus puslapio lankytojus. Registruojama informacija nėra susieta Jumis, ir negali būti atsekta iki Jūsų kaip asmens. Informaciją renkame tam, kad galėtumėte , kad galėtume optimaliai pritaikyti puslapį jums, kaip vartotojui ir paslaugų marketingo tikslais, naudojant ją Google ir Facebook reklamavimo sprendimuose.

Kaip ir dauguma kitų žiniatinklio svetainių, mes naudojame metodą, kai informacija išsaugoma jūsų kompiuterio slapuke. Dauguma naršyklių yra nustatytos taip, kad gautų informaciją iš svetainių. Išsaugotus slapukus galite ištrinti pagal Jūsų naudojamos naršyklės instrukcijas, kaip ištrinti slapukus slapukus savo naršyklėje. Informaciją apie tai galite rasti savo naršyklės pagalbos funkcijoje. Atkreipkite dėmesį, kad ištrynus slapukus ar apribojus prieigą prie slapukų gali turėti įtakos mūsų svetainės funkcionalumui.

– „Google Analytics“
Slapukai mūsų svetainėje yra iš Google Analytics ir Google Addwords, bei Facebooko pikselis. Nustatyta, kad jie bus automatiškai ištrinti po 24 mėnesių, jei negrįšite į svetainę. Atsisakyti  Google Analytics slapukų galima įdiegus  į naršyklę specialų priedą.

– „Google Analytics“ atsisakymo naršyklės priedas

Contus Økonomi AS naudoja analizės įrankį Google Analytics, kad ištirtų srautą, srauto modelius ir tendencijas svetainėje. Surinkti duomenys naudojami siekiant optimizuoti vartotojo patirtį ir pritaikyti svetainės turinį. Remiantis „Google“ „Google Analytics“ naudojimo gairėmis, asmeninė vartotojų informacija nėra renkama. Surinkti duomenys saugomi Google serveriuose. Norėdami atsikratyti šių slapukų, rekomenduojame naudoti sprendimą „Google Analytics“ atsisakymo naršyklės priedas.

3. Ne mums priklausantys duomenys

– KONSULTACINĖS PASLAUGOS
Paprastai Contus Økonomi AS teikia mokesčių ir finansines konsultacijas savo klientams.  Kliento suteikta mums informacija gali būti susijusios su asmens duomenų tvarkymu mūsų klientų vardu, įskaitant, be kita ko, asmens duomenis. , informacija, susijusi su darbo santykiais, finansinė informacija, šeimos santykiai (ryšys su politiškai reikšmingais asmenimis), informacija apie sveikatą, taip pat informacija apie galimas nusikalstamas veikas.

Šiuose pavedimuose Contus Økonomi AS bus duomenų tvarkytoja, todėl su klientu, kaip duomenų valdytoju, sudarys duomenų tvarkymo sutartį. Duomenų tvarkymo sutartimi bus nustatyti „Contus Økonomi“ asmens duomenų tvarkymo pagrindai. Konkrečios saugumo priemonės ir duomenų tvarkymo terminas bus nurodytas kiekvienoje atskiroje duomenų tvarkymo sutartyje. Contus Økonomi AS taip pat padeda klientui įvykdyti licencijoms keliamus reikalavimus / įsipareigojimus pranešti, kai tai būtina.

– APSKAITOS PASLAUGOS
Contus Økonomi AS tvarko visą ar dalį klientų apskaitos. Įprastai tada yra tvarkoma asmeninė informacija, kaip pavyzdžiui, vardas, gimimo numeris ir informacija apie atlyginimą. Duomenys tvarkomi buhalterinės įmonės kliento (duomenų valdytojo) duotų instrukcijų pagrindu.

Šiuose pavedimuose Contus Økonomi AS taip bus tik duomenų tvarkytoja, todėl su klientu, kaip duomenų valdytoju, sudarys duomenų tvarkymo sutartį. Duomenų tvarkymo sutartimi bus nustatyti „Contus Økonomi“ asmens duomenų tvarkymo pagrindai. Konkrečios saugumo priemonės ir duomenų tvarkymo terminas bus nurodytas kiekvienoje atskiroje duomenų tvarkymo sutartyje.

4. Klientų kontrolė ir apklausos

Contus Økonomi AS privalo atlikti klientų patikrinimus pagal Pinigų plovimo įstatymo 5, 6 ir 15 skirsnius, taip pat atlikti tolesnius tyrimus, jei kyla įtarimų, kad sandoris yra susijęs su lėšomis, gautomis iš nusikalstamos veikos. , plg. Pinigų plovimo įstatymo 17 str.

Tarp informacijos, kurią Contus Økonomi AS turi apdoroti šiuo atžvilgiu, yra pavadinimas / įmonės pavadinimas, socialinio draudimo numeris / organizacijos numeris, nuolatinis adresas, šeimos santykiai (ryšys su politiškai reikšmingais asmenimis) ir informacija, susijusi su galimu įtarimu nusikalstamais ryšiais.

Tvarkant asmens duomenis, susijusius su klientų kontrole ir bet kokia pareiga atlikti tyrimą, gali būti tvarkomi jautrūs asmens duomenys, įskaitant susijusius su baudžiamosiomis bylomis.

Pagal Pinigų plovimo įstatymo 22 skirsnį, Contus Økonomi AS privalo saugoti su klientų kontrole naudojamus dokumentus ne trumpiau kaip penkerius metus po santykių su klientu pasibaigimo arba sandorio užbaigimo, nebent ilgesni terminai nustatyti pagal kitus įstatymus arba reglamentas.

Dokumentai ir informacija, susiję su klientų kontrole ir bet kokiais tyrimais pagal Pinigų plovimo įstatymo 17 skirsnį, yra saugomi atskirose duomenų bazėse, apsaugotos nuo neteisėtos pašalinių asmenų prieigos ir ištrinamos per vienerius metus nuo saugojimo įsipareigojimo pasibaigimo.

Tam tikromis aplinkybėmis Contus Økonomi AS taip pat privalo perduoti informaciją Økokrim, pavyzdžiui, jei yra įtarimas, kad sandoris yra susijęs su pajamomis iš nusikalstamos veikos.

5. Personalo administravimas

Contus Økonomi AS tvarko asmens duomenis vykdydama personalo administravimą. Šiuo atžvilgiu tvarkoma asmeninė informacija apima personalą, atlyginimų informaciją, įvertinimus, informaciją apie giminaičius ir išsilavinimo / pareigų lygį.

Teisinis šio tvarkymo pagrindas yra Asmens duomenų įstatymo 8 skirsnio f punktas.

Asmeninė informacija, susijusi su personalo administravimu, saugoma tol, kol atitinkamas asmuo dirba Contus Økonomi AS. Asmeninė informacija apie kandidatus į pareigas ištrinama praėjus vieneriems metams po to, kai suinteresuotas asmuo kreipėsi į pareigas Contus Økonomi AS, nebent suinteresuotas asmuo dirba.

Jūsų teisės

„Contus Økonomi“ asmens duomenų tvarkymą reglamentuoja Asmens duomenų įstatymas ir susiję teisės aktai. Jūsų teisės, susijusios su mūsų asmens duomenų tvarkymu, be kita ko, nurodytos Asmens duomenų įstatymo III ir IV skyriuose. Kai kurios svarbiausios teisės pateikiamos žemiau:

  • TEISĖ Į PRIEIGĄ PRIE SAVO DUOMENŲ
    Kiekvienas, kuris to prašo, turi teisę žinoti, kokius asmens duomenis tvarko Contus Økonomi AS, taip pat pagrindinę informaciją apie šį tvarkymą. Tokia informacija yra pateikiama šioje privatumo politikoje. Jei esate užsiregistravę „Contus Økonomi“ sistemose, turite teisę žinoti, kokia informacija apie jus yra užregistruota ir kokios saugumo priemonės taikomos apdorojimo metu, jei tokios informacijos teikiamas nepablogina pačių duomenų saugumo. Galite reikalauti, kad Duomenų valdytojai paaiškintų aukščiau paminėtą informaciją tiek, kiek to reikia, kad galėtumėte pasirūpinti savo interesais.
  • TRŪKSTAMOSIOS ASMENINĖS INFORMACIJOS TAISYMAS IR IŠTRYNIMAS
    Jei Contus Økonomi AS tvarko asmeninę informaciją apie jus, kuri yra neteisinga, neišsami arba jai neleidžiama apdoroti, galite reikalauti, kad Contus Økonomi AS ištaisytų arba ištrintų nepilną informaciją. Contus Økonomi AS, esant galimybei, pasirūpins, kad klaida jūsų nepaveiktų, pvz. pranešant apie atskleistą informaciją gavėjams.
  • Ištrynimas turėtų būti papildytas teisingos ir išsamios informacijos registravimu. Jei tai neįmanoma, o dokumente, kuriame buvo išbraukta informacija, pateikiamas akivaizdžiai klaidinantis vaizdas, visas dokumentas turi būti ištrintas. Contus Økonomi AS privalo atsakyti į paklausimus dėl prieigos ar kitų teisių pagal Asmens duomenų įstatymo § 18, § 22, § 25, § 26, § 27 ir § 28 nedelsdama ir ne vėliau kaip per 30 dienų nuo buvo gautas paklausimas, nebent dėl ​​ypatingų aplinkybių neįmanoma atsakyti į paklausimą per šį terminą. Tokiu atveju Contus Økonomi AS turi pateikti preliminarų atsakymą, nurodydama informaciją apie vėlavimo priežastį ir tikėtiną laiką, kada bus galima atsakyti.

Contus Økonomi AS turi savo duomenų apsaugos atstovą, kuris padeda duoti nurodymus, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tinkamai ir laikantis taisyklių.

Įmonės duomenų saugos pareigūnas yra pagal Asmens duomenų įstatymą savanoriškai paskiriamas įmonės pareigūnas sistema. Prašymus susipažinti, taisyti ir ištrinti, taip pat pranešimus apie nukrypimus teikia ir tvarko duomenų saugos pareigūnas

Duomenų apdorojimo sutartys su klientais

Buhalterinės apskaitos įmonė savo darbu gali, t.y. susisiekti ir tvarkyti šių kategorijų asmens duomenis, kurie savo ruožtu priklauso apskaitos įmonės klientams:

Asmeninė informacija Informacijos tikslas
Vardas ir pavardė Identifikavimas, tnkamama  darbo užmokesčio ir priedų mokėjimui, įskaitant kelionės sąskaitas ir išlaidas. Įvykių, susijusių su darbo santykiais, ir kitų privalomų viešųjų pranešimų siuntimas
Privatus adresas Komunikacijos tikslu.
Darbo vietos adresas Viešųjų pranešimų ir  vidinių ataskaitų teikimui.
Pilietybė Viešųjų pranešimų teikimui
Gyvenamosios šalies šalis Viešųjų pranešimų teikimui.
Telefono numeris (fiksuotojo ryšio linija) Komunikacijos tikslu.
Telefono numeris (mobilusis) Komunikacijos tikslu.
El. pašto adresas Komunikacijos tikslu.
Gimimo data / asmens kodas Atlyginimo ir priedų bei kelionės išlaidų mokėjimo teisingam identifikavimui,  viešųjų ataskaitų pildymui.
Lytis Statistikos tikslais įmonės valdybos metiniam pranešimui, vidaus ataskaitoms ir kt.
Darbuotojo numeris / Įdarbinimo ID Vidinis identifikavimas ir skirstymas į kategorijas, skirtas paskirstymui padalinių sąskaitose ir tt
Banko sąskaitos numeris Teisingam atlyginimo ir kitų išmokų mokėjimui užtikrinti.
Šeimyninė padėtis Tinkamam mokesčių skaičiavimui, kur turi įtakos šeiminė padėtis.
Sutuoktinis, įskaitant vardą ir gimimo numerį Kad pateiktume  teisingą informaciją apie asmens atlyginimą, turtą ir kt.
Artimųjų kontaktai Bendravimas su artimaisiais apie ypatingas sąlygas ūmios ligos, mirties ir pan. atveju.
Pareigos pavadinimas / profesijos kodas Ataskaitoms ir kad užtikrinti teisingą atlyginimo mokėjimą.
Pozicijos lygis, įskaitant pozicijų procentą ir valandas per savaitę. Paskutinio pakeitimo data. Ataskaitą ir užtikrinti teisingą atlyginimo mokėjimą.
Darbo laiko išdėstymas Ataskaitą ir užtikrinti teisingą atlyginimo mokėjimą.
Profesinė informacija, svarbi atlyginimams ir darbo sąlygoms Ataskaitą ir užtikrinti teisingą atlyginimo mokėjimą.
Išsilavinimas ir praktika, įskaitant atlyginimo stažą. A-melding pranešimo siuntimui ir užtikrinti teisingus pasirodymus bei judesius.
Narystė profesinėse sąjungose ​​ir kitose profesinėse asociacijose. Užtikrinkite teisingą pasirodymą ir judesius.
Taikoma kolektyvinėje sutartyje, įskaitant atlyginimo žingsnius Užtikrinkite teisingą pasirodymą ir judesius.
Informacija apie atlyginimą ir komisinius, įskaitant atlygio tipą ir paskutinę atlyginimo datą. Ataskaitą ir užtikrinti teisingą atlyginimo mokėjimą.
Pensijos informacija Užtikrinkite teisingą pensijos mokėjimą ir pensijos išmoką.
Mokesčių atskaitymo informacija Užtikrinkite teisingą mokesčių atskaitymą.
Draudimo sąlygos, įskaitant draudimo apimtį ir būtiną informaciją apie sveikatą (savęs deklaracijas ir kt.) Užtikrinkite tinkamą draudimo apsaugą pagal susitarimą tarp darbdavio ir draudimo bendrovės.
Nebuvimas ir atostogos, įskaitant tipą ir trukmę. Užtikrinkite teisingus pasirodymus ir judesius. Viešas ataskaitų apie nedarbingumo pašalpas, atostogų pašalpas ir kt.
Darbo ir pabaigos data, įskaitant pradžios ir pabaigos datas susijungimo ir atskyrimo atveju. A ataskaita, atlyginimų skaičiavimai ir draudimo schemos. Jubiliejaus tęsinys ir pan.
Nutraukimo priežastis, įskaitant nutraukimą ir mirtį. Užtikrinkite teisingus pasirodymus ir judesius. Statistiniais tikslais.
Įmonės automobilis ir kitos išmokos natūra Užtikrinkite teisingą apskaitos ir naudos ataskaitų teikimą. Draudimo apsaugos tikslai.
Turima įmonės akcijų dalis Kasmetinių pranešimai apie akcinijų dalis įmonėje pildymui.
Vaidmuo įmonėje Užtikrinkite teisingus pasirodymus ir judesius. Vidaus ataskaitų teikimo tikslai. Žinutė. Užtikrinti teisingą informaciją metinėse ataskaitose.
Akcininkų sutarčių sąlygos Užtikrinkite tinkamą elgesį su akcininkais tarp jų.
Turtas bendrai gyvenant Užtikrinkite teisingą mokesčių atskaitomybę.
Skolos / gautinos sumos iš darbdavio, įskaitant tarpinės sąskaitos sąlygas. Užtikrinkite teisingą mokėjimą ir išėmimą, taip pat palūkanų ir mokesčių sumokėjimą.
Informacija apskaitos dokumentuose apie darbuotojų elgesio modelius, įskaitant prekių ir paslaugų pirkimą bei judėjimo modelius Išlaidų, patirtų vykdant verslo veiklą arba laikant asmenines išlaidas privačioje sąskaitoje, kompensavimas.

Sąrašas nėra baigtinis, įmonė gali paprašyti daugiau duomenų ir informacijos, jei to reikia buhalterinės apskaitos sutarčiai vykdyti.

Apskaitos įmonė tvarko tik tuos asmens duomenis, prie kurių ji gauna prieigą, vykdydama sutartinius įsipareigojimus Klientui.

Kontaktinė informacija

Užklausas dėl duomenų tvarkymo galima siųsti el. paštu privacy@contus.lt arba Contus Økonomi AS, org. ne. 913 731 689, Storgaten 20, 3126 Tønsberg. Jei paklausimas yra susijęs su apskaitos įmonės klientų surinktais ir valdomais asmens duomenimis, Contus Økonomi AS, kaip duomenų tvarkytojas, perduoda paklausimą savo klientui (duomenų valdytojui) ir laukia iš jo nurodymų.


Susitarkime susitikimą Susisiekite dabar