Accounting and company incorporation in Norway Call us (+47) 465 667 64


Schedule a meeting Contact Us

Įmonių steigimo paslaugų kainoraštis Norvegijoje

Pagalba steigiant AS


3.200 NOK + PVM

AS steigimas.
Standartinė AS.

Visi AS steigimo dokumentai popieriuje, arba Altinn,


Bankas Jums atidaro sąskaitą,


Sudedame viską į Altinną, lieka tik pasirašyti.

Pagalba steigiant NUF


2.400 NOK + PVM

NUF steigimas.
Tipinis NUFas.

Visi NUF steigimo dokumentai popieriuje arba Altinn,


Suruošiame būtinas formas, Jums lieka tik pasirašyti


Pagalba steigiant ENK


1.600 NOK + PVM

Individuali įmonė (ENK).
Paprasta individ. įmonė.

Užpildome individualios įmonės steigimo formą Altinne,


Jums lieka tik pasirašyti.Schedule a meeting Contact Us