Regnskapsfører Oslo Ring oss 465 667 64


Planlegge et møte Kontakte oss

Enkeltmannsforetak

Det er fordeler og ulemper med alle selskapsformer. Hvilken selskapsform som er best for deg kommer an på din situasjon. Men vær klar over at ulempene med enkeltmannsforetak er så sterke at de aller fleste bør vurdere en annen selskapsform. Aksjeselskap og NUF er de beste alternativene.

Både næringslivet, regnskapsbransjen og NARF har i alle år advart mot risikoen du personlig tar ved å ha enkeltpersonforetak. Du kan ikke ansette deg selv og mister dermed muligheten til arbeidsledighetstrygd og sykepenger. All overskudd skattes som lønn og du er personlig ansvarlig for selskapet fordi du og bedriften er ett og det samme.

Enkeltmannsforetak fordeler:

Når mange velger å etablere enkeltmannsforetak på tross av alle ”advarslene” så skyldes dette både at selskapsformen er enkel å starte, men også at terskelen for å starte AS var for høy. Per i dag er følgende fordeler med enkeltmannsforetak gjeldene:

 • Lett å registrere og komme i gang.
 • Ikke krav til egenkapital.
 • Ikke krav til revisor.
 • Ikke krav til egen firmakonto.
 • Ikke krav til årsregnskap.

ENK kan passe når:

Når du bare trenger å komme i gang med et hobbyprosjekt hvor det ikke er noen reelle ambisjoner, eller av andre grunner synes det er tilstrekkelig med et organisasjonsnummer knyttet til deg som person.

Ulemper med enkeltmannsforetak:

Et enkeltmannsforetak er en personlig selskapsform og man er personlig ansvarlig for selskapets forpliktelser. Det betyr at selskapet ikke kan gå konkurs uten at man også selv blir slått personlig konkurs. Selskapets økonomi blir ikke adskilt fra personlig økonomi og man kan dermed også lett risikere å få en litt ”rotete” økonomi både for selskapet og personen.

Videre kan man ikke ansette seg selv i et enkeltmannsforetak og har dermed dårligere sosiale rettigheter enn vanlige ansatte. Blant annet får eier av et ENK kun 65 % sykepenger og har ikke rett til arbeidsledighetstrygd dersom bedriften må legges ned.

 • Personlig ansvarlig for alle selskapets forpliktelser.
 • Man blir slått personlig konkurs ved konkurs i selskapet.
 • Sammenblanding av selskapets og personlig økonomi blir ofte rotete.
 • Dårligere sosiale rettigheter som ingen arbeidsledighetstrygd og mindre sykepenger enn andre ansatte.
 • Ingen mulighet for å optimalisere skatt mellom lønn og utbytte.

ENK passer ikke når:

 • Når du ønsker personlig sikkerhet i form av arbeidsledighetstrygd og full rett til sykepenger.
 • Når du ønsker å spare noen av pengene som tjenes.
 • Når du ønsker å sikre personlig økonomi fra eventuell konkurs.

Bestill nyregistrering av ENK Kr 1.600 + mva => Kr 2.000

Jeg bekrefter herved bestilling av registreringstjeneste av et enkeltpersonforetak fra Contus Økonomi AS . Jeg vil bli fakturert kr 1.600,- eks mva for denne tjenesten. Jeg er kjent med at det påløper gebyr fra Brønnøysundregistrene er kr 2.656 ved registrering i Foretaksregisteret og Enhetsregisteret (kr 3.205 ved registrering i papirskjema). Jeg er kjent med at virksomheten kun trenger å være registrert i Foretaksregisteret dersom den skal handle med varer eller har flere enn 5 ansatte, ellers er det tilstrekkelig kun å registrere seg i Enhetsregisteret. Gebyret fra Brønnøysundregistrene er i så fall kr 2.499 eller kr 3.146, ved påmelding i papirskjema. Jeg er inneforstått med at Contus sin tjeneste er registrering av et enkeltpersonforetak via Altinn, og ikke spesifikk rådgivning eller “skreddersydde” løsninger. Jeg er blitt oppfordret til å søke profesjonell juridisk rådgivning for min spesielle situasjon. Jeg har lest, forstått og godkjent vilkårene for tjenesten.

Planlegge et møte Kontakte oss