Regnskapsfører Oslo Ring oss 465 667 64


Planlegge et møte Kontakte oss

Aksjeselskap – Nyregistereing

Minstekapitalkravet er satt ned fra 100 000 til 30 000. I tillegg kan du bruke av aksjekapitalen for å dekke kostnader i forbindelse med registrering. Alt i alt er det nå både rimeligere og enklere å starte AS.

Inkludert i prisen (Kr 3.200 ex mva)

  • Stiftelsesdokumenter
  • Vedtekter
  • Protokoll for fravalg av revisor. Du velger selv om du ønsker revisor
  • Utfyllt samordnet registermelding del 1

Alle stiftelsesdokumenter og vedtekter inkludert. Alt du trenger å gjøre er å signere papirene, samt å sette inn egenkapitalen på din bedrifts konto.

Når du registrerer AS hos oss får du en komplett stiftelse levert på raskest mulig tid, og du kan selv velge om du også ønsker å benytte Contus til ditt regnskap. Contus leverer en komplett AS registrering. Våre rådgivere tar seg av hele registreringsprosessen, og sender deg alle stiftelsesdokumenter raskt og effektivt samme dag. Alt du trenger å gjøre er å signere, åpne bankkonto og sette inn aksjekapitalen.

Selskapet er normalt klart til bruk i løpet av en uke. Men siden registreringsprosessen avhenger av at du signerer dokumentene og sender disse tilbake til oss før vi kan fullføre stiftelsen kan det gå noe lenger tid. Dette avhenger litt på deg selv.

Selskapet er klart så snart du har satt inn egenkapitalen, signert i Altinn og Brreg har behandlet søknaden.

Bestill nyregistrering av AS Kr. 3.200 + mva => Kr 4.000

Jeg bekrefter herved å bestille Contus Økonomi AS sin tjeneste. Jeg faktureres kr 3.200, – eks mva for denne tjenesten. Jeg er klar over at det tilkommer et gebyr fra Brønnøysundregistrene på kr 5.784,- (eller på kr  6.940,- for innsendning på papir). Jeg er inneforstått med at Contus Økonomi AS sin tjeneste er produksjon av standardiserte dokumenter for å stifte og registrere et aksjeselskap, og ikke spesifikk rådgivning eller “skreddersydde” stiftelsesdokumenter og vedtekter. Jeg er inneforstått med at inkludert revisor ikke kan fritt velges og at det inkludert i etableringsprisen kun følger villighetserklæring og godkjennelse av åpningsbalanse som er det nødvendige for å få et AS registrert, og ikke løpende revisjon av regnskap. Jeg er blitt oppfordret til å søke profesjonell juridisk rådgivning for min spesielle situasjon. Jeg har lest, forstått og godkjent vilkårene for tjenesten.

Planlegge et møte Kontakte oss