Regnskapsfører Oslo Ring oss 465 667 64


Planlegge et møte Kontakte oss

NUF – Nyregistereing

Selskapet er normalt klart til bruk i løpet av en uke. Men siden registreringsprosessen avhenger av at du signerer dokumentene og sender disse tilbake til oss før vi kan fullføre stiftelsen kan det gå noe lenger tid. Dette avhenger litt på deg selv. Vi oppretter et Engelsk aksjeselskap (det er i UK de beste vilkårene finnes) og sender deg stiftelsesdokumentene for din signatur, normalt i løpet av en dag eller to. Du sender disse til Brønnøysundregisteret hvor selskapet vil være klart i løpet av ca. en til to uker.

Selskapsstrukturen til et NUF tilhører et utenlandsk aksjeselskap. Dette kan høres både komplisert og tungvint ut, men siden du ikke har drift i det utenlandske selskapet og Contus håndterer all kontakt med Engelske myndigheter er det i realiteten enkelt for deg. Du driver NUF selskapet på vanlig måte. Contus håndterer resten

Inkludert i prisen (Kr 4.800 ex mva)

  • Protokoll fra generalforsamling (for stiftelsen av det engelske selskapet).
  • Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling (hvor det besluttes å opprette en norsk filial).
  • Vedtekter for det engelske selskapet (generelle vedtekter som er gyldige uansett hvilken bransje du jobber i).
  • Samordnet registermelding til Brønnøysund.
  • Firmaattest fra Engelske myndigheter.
  • Vedlikehold av ditt NUF i England (første året).

Vedlikehold av første året er inkludert i prisen. Påfølgende år koster kun 2.300 kroner per år og det er ingen bindingstid.

For de aller fleste NUF selskap er det ikke drift i det Engelske Ltd selskapet, kun i den Norske filialen. Selv om det ikke er drift i Ltd selskapet krever Engelske myndigheter at formalitetene er i orden og at det rapporteres om den driften, eller mangel på drift, som ditt selskap har. Vi håndterer all rapportering og korrespondanse mot Engelske myndigheter for alle våre kunder, og det første året er inkludert i prisen. Påfølgende år koster kun 2.300 kroner per år, og det er ingen bindingstid. Er du fra østeuropa skal du overveie å registrere NUF på ditt eget selskap fra østeuropa som du redan eier – det kan være begge billigere og bedre alternativ enn engelsk Ltd selskap.

I tillegg utfører vi løpende endringer, avviklinger og andre typer tjenester i forbindelse med ditt selskap. Når du registrerer NUF selskap hos oss er det i praksis det samme som å ha en ren norsk selskapsstruktur. Vi ordner alt knyttet til utenlandske selskapet for deg i England.

Bestill nyregistrering av NUF Kr. 4.800 + mva => Kr 6000

Jeg bekrefter herved å bestille Contus Anna Regnskapsbyrå AS sin tjeneste. Jeg faktureres kr 5000, – eks mva for denne tjenesten første år. Jeg er klar over at det tilkommer et gebyr fra Brønnøysundsregistrene på kr 3.205,-. Jeg er inneforstått med at Contus Norge sin tjeneste er produksjon av standardiserte dokumenter for å stifte og registrere et engelsk Limited selskap med tilhørende filial i Norge, samt vedlikehold av Limited selskap, og ikke spesifikk rådgivning. Jeg er blitt oppfordret til å søke profesjonell juridisk rådgivning for min spesielle situasjon. Jeg har lest, forstått og godkjent vilkårene for tjenesten

Planlegge et møte Kontakte oss