Regnskapsfører Oslo Ring oss 465 667 64


Planlegge et møte Kontakte oss

Contus Økonomi AS – Din Regnskapsfører i Oslo

Om regnskapsføring

Regnskapsføring er grunnlaget for all økonomisk styring, både internt og eksternt. Regnskapsføringen består av flere oppgaver. Når vi mottar bilag skal disse sorteres, konteres og bokføres.

Bokføringsloven stiler krav til hvordan bilagene skal bokføres med tanke på skatter og avgifter med mer. Regler og forskrifter for dette endres stadig så det kreves kompetanse for å sikre at det blir korrekt. Det er også derfor Finanstilsynet har krav til autorisasjon for regnskapsførere.

Etter hver bokføring blir det foretatt avstemming av bankkontoene, kunde og leverandørresrkontoene, lønn og merverdiavgift. Dette sikrer at regnskapet er korrekt ført.

Når regnskapet til enhver tid er ajour og oppdatert, kan regnskapet danne et styringssystem for den daglige driften, og for rapportering til myndighetene. Det lønner seg å være avstemt så ofte som mulig, raskere bilagsinnlevering gir et bedre styringsverktøy for din bedrift. Loven stiller også minimumskrav til hvor ofte dette skal være ajour, og vi anbefaler at man er ajour minst hver termin.

Regnskaptjenester i Oslo

Contus  leverer regnskapstjenester fra A til Å, og sikrer at dine regnskaper blir levert i tide både til revisor og offentlige myndigheter. Vi har tatt i bruk det nyeste innen teknologiske løsninger for å gjøre regnskapsføringen så effektiv og oversiktlig som mulig. Kundens regnskaper blir tilgjengelig i vårt online regnskapssystem så fort din regnskapsfører har ferdigstilt arbeidet. Når vi fører regnskap, gjør vi gjerne følgende aktiviteter:

  • Fakturering av utgående fakturaer
  • Sortering og kontering av bilag
  • Bokføring av bilag i regnskapssystem
  • Avstemming av bankutskrift mot hovedbok
  • Beregning og innlevering av momsoppgave
  • Beregning og innlevering av oppgave for arbeidsgiveravgift og skattetrekk
  • Utarbeidelse av selvangivelse, ligningspapirer og årsregnskap
  • Ovelevering av regnskap til revisor og/eller offentlige myndigheter

Når du blir kunde i Contus  får du en egen regnskapsfører i Oslo som vil være din faste rådgiver innen regnskap og økonomi. Kontakt oss for spørsmål om hvordan vi kan komme igang med å føre ditt regnskap!


Planlegge et møte Kontakte oss