Regnskapsfører Oslo Ring oss 465 667 64


Planlegge et møte Kontakte oss

Bestill nyregistrering NUF

 1. Selskapsinformasjon
 2. (nødvendig)
 3. (nødvendig)
 4. (nødvendig)
 5. (nødvendig)
 6. Selskapet skal ha følgende fysiske adresse:
 7. (nødvendig)
 8. (nødvendig)
 9. (nødvendig)
 10. Poststed
 11. Det ikke krav til et styre i et NUF, og du kan registrere selskapet med kun en deltager.
 12. (nødvendig)
 13. (nødvendig)
 14. (nødvendig)
 15. (nødvendig)
 16. (nødvendig)
 17. (nødvendig)
 18. (nødvendig)
 19. (nødvendig)
 20. (nødvendig)
 21. Deltager 2
 22. (nødvendig)
 23. (nødvendig)
 24. (nødvendig)
 25. (nødvendig)
 26. (nødvendig)
 27. (nødvendig)
 28. (nødvendig)
 29. (nødvendig)
 30. (nødvendig)
 31. Daglig leder
 32. Eierandeler
 33. (nødvendig)
 34. (nødvendig)
 35. Betalingsmetode:
 

cforms contact form by delicious:days


Planlegge et møte Kontakte oss