Regnskapsfører Oslo Ring oss 465 667 64


Planlegge et møte Kontakte oss

Kom Ajour med regnskapet

Kom Ajour

Er du kommet i en uheldig situasjon med regnskapet? Du er ikke alene, men få regnskapskontorer har ressurser til å prioritere denne gruppen fordi fokus på eksisterende kunder har prioritet. Vi kan hjelpe deg å komme à jour med regnskapet.

”Kom Ajour” er en tjeneste for deg som til vanlig fører regnskapet selv, men som nå trenger bistand. Vi kan hjelpe deg, men det vil koste mer enn en fast regnskapsavtale.

Om tjenesten

Til forskjell fra våre tjenester på regnskap for nyetablerte og småbedrifter vil du ikke få fast løpende regnskapsførsel. All regnskapsførselresultat vil med Kom Ajour føres og leveres elektronisk via Altinn dersom vi mottar tilgang, eventuelt via e-post.

Tjenesten benyttes oftest ved avslutning av regnskapet i forbindelse med nedleggelse, årsrapportering eller når du ligger langt bak gjeldene frister.

Forutsetninger

  • Du har færre enn 500 bilag.
  • Du leverer kontoutskrift ved bestilling.
  • Du leverer saldobalanse ved bestilling dersom det har vært aktivitet i selskapet tidligere.
  • Du leverer bilagene samlet ved bestilling slik at alle bevegelsene på kontoene kommer frem.
  • Du gir en kort beskrivelse/kommentar til dine vedlegg ved bestilling dersom det er behov.
  • Minimumskostnad for denne tjenesten er 5000 + mva, og dette beløpet må betales på forskudd.

Arbeidet er basert på overtid og vil derfor koste 800 kr per time + mva.  Jobben er utført innen 4 uker, gitt at forutsetningene ovenfor er oppfylt.

Eventuelle feil/mangler på dine vedlegg

Dersom det er feil og/eller mangler på regnskapsgrunnlaget du sender inn vil du motta en e-post hvor vi etterlyser dette. Slike tilbakemeldinger må besvares innen 3 dager. Dersom dette ikke gjøres vil vi utføre oppdraget etter god regnskapsskikk og beste praksis, men vær da klar over at:

  • Uttak uten dokumentasjon vil behandles som privat uttak, hvilket vil gi en noe høyere mva/skatt.
  • Innskudd uten dokumentasjon vil også kunne medføre høyere mva/skatt.
  • Dersom kontoutskrift mangler, kan vi ikke føre regnskapet.
  • Dersom saldobalanse mangler og du har hatt aktivitet tidligere, kan vi ikke føre regnskapet.

Ved tilfeller hvor vi ikke kan utføre regnskapet vil minimumsbeløpet ikke bli tilbakebetalt, så vi anbefaller at du ikke bestiller før du er sikker på at du kan levere komplett regnskapsgrunnlag.

Vår leveranse til deg

De ferdige rapportene til myndighetene leveres direkte i Altinn dersom vi mottar brukernavn/passord innen 4 dager etter at vi har bedt om dette. I tilfeller hvor vi ikke har mottatt tilgang til Altinn vil du få rapportene levert per e-post.


Planlegge et møte Kontakte oss