Regnskapsfører Oslo Ring oss 465 667 64


Planlegge et møte Kontakte oss

Regnskapsføring for små og nyetablerte bedrifter

Regnskapsføring

Regnskapsføring er grunnlaget for all økonomisk styring, både internt og eksternt. Regnskapsføringen består av flere oppgaver. Når vi mottar bilag skal disse sorteres, konteres og bokføres.

Bokføringsloven stiler krav til hvordan bilagene skal bokføres med tanke på skatter og avgifter med mer. Regler og forskrifter for dette endres stadig så det kreves kompetanse for å sikre at det blir korrekt. Det er også derfor Finanstilsynet har krav til autorisasjon for regnskapsførere.

Etter hver bokføring blir det foretatt avstemming av bankkontoene, kunde og leverandørresrkontoene, lønn og merverdiavgift. Dette sikrer at regnskapet er korrekt ført.

Når regnskapet til enhver tid er ajour og oppdatert, kan regnskapet danne et styringssystem for den daglige driften, og for rapportering til myndighetene. Det lønner seg å være avstemt så ofte som mulig, raskere bilagsinnlevering gir et bedre styringsverktøy for din bedrift. Loven stiller også minimumskrav til hvor ofte dette skal være ajour, og vi anbefaler at man er ajour minst hver termin.

Lønn og personal

En av de viktigeste oppgavene til en bedrift er å sørge for at de ansatte får riktig lønn til riktig tid. Regnskap og lønn er også noe av det mest kompliserte med stadig endringer i satser, rapporteringskrav og nye krav til reiseregning og utleggsdokumentasjon for å nevne noe.

Vi kan ta seg av alt regnskap og lønn for deg. Vi fører lønnen basert på din input. Enten du har faste månedlige lønninger, lønninger basert på timelister eller andre variabler. Vi utfører lønnsarbeidet etter din instruks. Normalt utbetales lønn på faste datoer, men skulle du ha andre behov hjelper vi deg med dette også.

Slik merker dine ansatte lønnstjenesten

Når vi er enige om dato for lønnsutbetaling og når vi har fått informasjon om lønnsgrunnlaget vil vi utføre lønnsarbeidet. Lønnsslippene sendes pr e-post eller pr post om dere ønsker det. Du velger om du vil at vi skal sende lønnslippene direkte til dine ansatte, eller om vi skal sende de til deg slik at du selv kan distrubiere disse.

Slik merker din administrasjon lønnstjenesten

Du vil i god tid før lønnsutbetaling motta en lønnsliste, som er en spesifikasjon over utbetalinger. Både til skattetrekk og til de ansatte. Dere velger selv om dere vil betale ut via egen bank manuelt, eller om dere ønsker at denne lønnslisten eksporteres til deres nettbank, og dere da kun godkjenner utbetaligene i nettbanken.

I tillegg til lønnsutbetaligne til deres ansatte skal det også rapporteres termin og årsoppgaver for arbeidsgiveravgift og skattetrekk. Du vil i god tid før myndighetenes frister motta betalinganvisning.

Eksempler på lønnsarbeid Contus utfører

  • Lønnsavregninger
  • Banklister
  • Utarbeide terminoppgaver
  • Lønns- og trekoppgaver
  • Inn/utmeldinger til trygdekontorene
  • Statistikker
  • Sykemeldinger
  • Fravær
  • OTP (Obligatorisk tjenestepensjon)

Planlegge et møte Kontakte oss