Regnskapsfører Oslo Ring oss 465 667 64


Planlegge et møte Kontakte oss

Bytte regnskapsfører

Lurer du på om du skal bytte regnskapsfører?

Mange har tenkt det samme, og det begynner å bli mer vanlig å bytte leverandør også i regnskapsbransjen. Det kan være mye å hente på et bytte. Med riktige verktøy og systemer og med våre konkuransdyktige timepriser , det gir besparelser.

Å bytte regnskapskontor kan også være sunt. Enten motivet er reduserte kostnader, eller at den eksisternede regnskapsføreren ikke er så tilgjengelig som du ønsker, eller at du ønsker mer moderne og bedre tjenester. Vi utfører hele bytteprosessen for deg.

Hvorfor bytte regnskapsfører?

Det kan være flere grunner til at man ønsker å bytte regnskapsfører. Mange regnskapskontorer i Norge er små lokale kontorer som ikke har den organisasjonen eller teknologien som kan bidra til at du får det beste som er tilgjengelig av tjenester. Ofte har mindre regnskapskontorer også begrenset kapasitet, noe som kan føre til mindre tilgjengelighet og dårligere kvalitet i perioder.

  • Bedre service
  • Bedre tjenester
  • Bedre tilgjengelighet
  • Bedre systemer
  • Bedre teknologi
  • Lavere totalkostnader

Hvem kan benytte tjenesten?

Denne tjenesten er tilpasset de som har fått ført sitt regnskap av et autorisert regnskapskontor. Det vil sikre at vi mottar kvalitetssikrede data slik at vi kan overta grunnlaget uten videre kontroll. Skulle du ha fått ført regnskapet av et ikke-autorisert regnskapskontor/regnskapsfører vil vi måtte utføre en kontroll av regnskapet og eventuelt gjøre endringer.

Hvilken tid på året er det lurt å bytte?

Mange velger å bytte ved årsskiftet fordi det kan synes som et naturlig tidspunkt, men det er ikke alltid nødvendig å vente til et nytt år. Vi hjelper deg med bytte av regnskapsfører ved månedslutt eller ved terminslutt. Hvilket tidspunkt som passer din situasjon avklarer vi som regel på første samtale.

Hvordan foregår et bytte?

Vi gjør hele bytteprosessen for deg. Vi kontakter din gamle regnskapsfører og får tilsendt den informasjonen vi trenger for å bytte regnskapskontor. Vi utsteder den dokumentasjonen som er nødvendig og sørger for å få registrert nye opplysninger i Brønnøysundregistrene, samt de nødvendige tilgangene til Altinn.

Glem ikke oppsigelsestiden

Som regel har man en oppsigelsestid hos sin eksisterende leverandør. Den er varierende men normalt opp mot 3 mnd. Når du har tatt en beslutning om å bytte regnskapsfører, hjelper vi deg å avslutte forholdet til din gamle regnskapspartner. Vi går i dialog med regnskapsføreren og sikrer en ryddig og smidig overgangsprosess.


Planlegge et møte Kontakte oss