Regnskapsfører Oslo Ring oss 465 667 64


Planlegge et møte Kontakte oss

Regnskap for din økonomiavdeling

Vi  tilbyr tilpassede økonomi og regnskapstjenester til din økonomiavdeling. Våre fagfolk har spisskompetanse innen økonomi og regnskap. Du velger om de skal jobbe hos deg eller i våre lokaler. Ved å outsource hele eller deler av regnskapet til oss frigjør du egne ressurser og reduserer kostnadene. Ring oss gjerne på tlf 210 49 230 for en uforpliktende og hyggelig prat.

Vi ønsker å dekke ditt behov ved å gi skreddersydd bistand til din økonomiavdeling. Ved å sette ut deler av regnskapsførselen frigir du intern kapasitet, i tillegg til at det ofte kan være betydelig kostnadsbesparende.

Hvorfor skal jeg vurdere å outsource regnskapet?

Når man vurderer kostnad og nytte finner man at outsourcing betyr lavere kostnader og bedre økonomistyring. Virksomheter som setter ut hele eller deler av regnskapet forteller om besparelser på mellom 15-40 % i tillegg til redusert kompetansebehov internt, og lavere kostnader i forbindelse med sykdom og sykefravær. Et samarbeid med eksternt regnskapskontor gir også synergieffekter i form av nye tanker om egne prosesser og effektivisering.

Hvordan kan vi håndtere ditt regnskap?

Fortsatt vil mange bli overrasket over de teknologiske fremskrittene som har preget tjenesteproduksjon de siste 10 årene. Med automatisert dataflyt vil alle ha tilgang til relevant informasjon når de trenger det, der de trenger det. Eksempelvis kan fakturaer bli scannet og sendes direkte til oss for kontering. Deretter sendes de videre på elektronisk flyt til definerte attestering, og godkjenningsrutiner.

Fleksibilitet og riktig sammensetting?

Det finnes utallige måter for oss å samarbeide på. Viktige spørsmål vil dukke opp. Hva skal skje med ansatte som utfører de aktuelle oppgavene i dag? Hvilke deler av regnskapet skal settes ut? Hvordan skal regnskapsgrunnlaget leveres, når kommer rapportene med mer.

Vi vil i samarbeid med deg finne en balanse som er fleksibelt, samtidig som beste praksis og standarder benyttes. Et resultat av dette vil være tjenestebeskrivelser som også synliggjør stordriftsfordelene som kommer deg til nytte.

Teknologi, system og prosesser

Vi har stordriftsfordeler, teknologi og systemer som få andre regnskapskontorer innehar. Mange opplever kostnaden i investeringer og kompetanse blir for høy til at de selv kan utnytte mulighetene som ligger i teknologi, systemer og prosesser.

Fagfolk og kompetanse

Våre fagfolk har kontinuerlig oppdatert spisskompetanse innen regnskap og økonomi. Å føre regnskapet for andre handler om å få dekket virksomhetens behov innen regnskap og økonomi, til en lavere kostnad og med høy kvalitet. Og det vil alltid være høyeste prioritet.


Planlegge et møte Kontakte oss