Regnskapsfører Oslo Ring oss 465 667 64


Planlegge et møte Kontakte oss

Prisestimat

Hvis du vet antal timmer per måned fra din tidligare auktoriserad regnskapsfører vi kan ge dig prisestimat hva det kommer å koste per måned.

 

Antal bokføringtimmer per måned:

Antal lønetimmer per måned:

“;
$message .= $_POST[‘vardas’] . “
“;
$message .= “Company name: “;
$message .= $_POST[‘imone’] . “

“;
$message .= “Email: ” . $_POST[‘elpastas’] . “
“;
$message .= “Phone: “;
$message .= $_POST[‘telefonas’] . “

“;

$message .= “Number of hours for salary calculation: “;
$message .= $_POST[‘darbuotojai’] . “

“;
$message .= “Number of hours for bookeeping (per month): “;
$message .= $_POST[‘saskaitos’] . “

“;
$message .= “Price: “;
$message .= $_POST[‘prel_suma’] . “

“;

$message .= “Date: “;
$message .= $data . “
“;

$message = wordwrap($message, 70);

// To send HTML mail, the Content-type header must be set

$headers = ‘MIME-Version: 1.0’ . “\r\n”;
$headers .= ‘Content-type: text/html; charset=utf-8’ . “\r\n”;

$headers .= ‘From: www.contus.no‘ . “\r\n”;
$headers .= ‘Reply-To: admin@contus.no’ . “\r\n”;
$subject = ‘Ny post fra Contus.no’;

if (isset($_POST[‘send’]) && $_POST[‘send’] == TRUE) {

mail(‘andrius@restart.lt’, $subject, $message, $headers);
mail(‘contus-no@restart.lt’, $subject, $message, $headers);

echo “

Takk, vi tar kontakt så snart som mulig.

“;
}
?>


Planlegge et møte Kontakte oss