Regnskapsfører Oslo Ring oss 465 667 64


Planlegge et møte Kontakte oss

Timepriser

Timepris for regnskap er 600 kr pluss moms. Hvis du tidligere har arbeidet med autorisert regnskapsførselselskap, kan vi garantere deg at vi ikke vil overstige det årlige timantall det andre regnskapsførselselskap har fakturert deg. Denne garantien er gyldig dersom mengden av regnskapsbilag har ikke vesentlig forskjellig mellom årene.

Gitt denne garantien, o du vil spare litt fordi de fleste andre autoriserte regnskapsførselselskaper i Oslo-regionen tar mellom 600700 kr pluss moms per time. 


Planlegge et møte Kontakte oss